Průvodce covid světem – 1. část

Bez ohledu na to, co si myslíte, v co doufáte a co si myslet chcete, covid je tu s námi. Kromě životů se vkradl do myslí, způsobu uvažování i do řeči.

Ale co už. Plakat nad rozlitým mlékem sice může být nějakou dobu sranda, ale asi bude lepší se z této, pro nás neobvyklé, situace něco přiučit. Co jsem se naučila třeba já?

  • Schopnost improvizace. Protože to, co platí dneska nebo tuhle hodinu, nemusí platit i zítra nebo za hodinu. To se týká především plánů na návštěvy, slibovaného odpoledního programu, vytoužených víkendů bez dětí, cest a dovolených, prázdniny v karanténě. Ano, sem tam se stane :-)
  • Rozhodně jsem se taky naučila vytřískat z minima příležitostí maximum zážitků pro sebe i své děti. Kdo by například nechtěl z pohodlí domova procestovat za týden celý svět? Pozorovat města, přírodu, poslouchat cizí jazyky a hudbu, vychutnat si místní jídla, zahrát místní sporty? To byl náš program na týdenní karanténu. A byl skvělý.
  • Spontánnost. Ta mi celý život chyběla, ale tak nějak se učím, co vlastně znamená. A že je fajn i pro flegmatické introverty ;-)
  • Taky mi poslední dva roky pomohly uvědomit si, co od života chci, jak to chci a taky proč. A hlavně, začala jsem dělat postupně malé krůčky, abych mohla TEN SVŮJ život žít. Přesně tak, jak jsem radila v článku Proč se učit, když se nedá cestovat?

Je jasné, že nová situace s sebou přinesla velké množství negativních věcí. Rozhodně nechci tvrdit, že ne. Ale raději se snažím najít způsob, jak si najít snesitelnou a aspoň trochu radostnou cestu životem i teď.

Kromě nových dovedností jsme se také naučili novou slovní zásobu. Jsem si jistá, že jste se ji ve školách neučili. Obávám se, že ani v nových vydáních učebnic kapitoly s „covid vocabulary“ nenajdete. Malý nástřel, co by se vám mohlo při konverzacích hodit, najdete v tomto i příštím článku.

Začneme zlehka, není potřeba se bát řecké abecedy ;-)

variant [ˈveərɪənt] varianta:
alpha [ˈælfə] alfa
beta [ˈbeɪtə (AmE) / ˈbiːtə (BrE)] beta
gamma [ˈɡæmə] gama
delta [ˈdeltə] delta
omicron [ˈɑːməkrɑːn (AmE) / əʊˈmaɪkrɒn (BrE)] omikron

acute [əˈkjuːt] akutní, naléhavý, kritický
antibody [ˈæntibɑːdi (AmE) / ˈæntɪˌbɒdɪ (BrE)] protilátka (vlastní v těle)
blow (one’s) nose [bləʊ nəʊz] vysmrkat se
cold [kəʊld] rýma, nachlazení
contagious [kənˈteɪdʒəs] nakažlivý (hlavně dotykem), přenosný
coronavirus [kəˈrəʊnəvaɪrəs] koronavirus
cough [kɔːf (AmE) / kɒf (BrE)] kašel
covid-19 [ˌkəʊvɪd naɪnˈtiːn] covid-19
exposure [ɪkˈspəʊʒər (AmE) / ɪkˈspəʊʒə(r) (BrE)] vystavení, ohrožení
headache [ˈhedeɪk] bolest hlavy
heart [hɑːrt (AmE) / hɑːt (BrE)] srdce
heal [hiːl] vy/léčit (se), za/hojit (se)
immune [ɪˈmjuːn] imunní, odolný, imunitní, obranný
immunity [ɪˈmjuːnɪtɪ] imunita, odolnost
infection [ɪnˈfekʃən] infekce, nákaza, infekční onemocnění
infectious [ɪnˈfekʃəs] nakažlivý, infekční
inflammation [ˌɪnfləˈmeɪʃən] zánět, zápal, zanícení
lung [lʌŋ] plíce
mucus [ˈmjuːkəs] hlen
negative [ˈnegətɪv] negativní
PIMS/paediatric inflammatory multisystem syndrome [ˌpiːdɪˈætrɪk ɪnˈflæmətɔːri ˌmʌlti ˈsɪstəm ˈsɪndrəʊm (AmE) / ˌpiːdɪˈætrɪk ɪnˈflæmətri ˌmʌlti ˈsɪstəm ˈsɪndrəʊm (BrE)] multisystémový zánětlivý syndrom dětí
pneumonia [nuːˈməʊniə (AmE) / njuːˈməʊniə (BrE)] zápal / zánět plic
positive [ˈpɑːzətɪv (AmE) / ˈpɒzɪtɪv (BrE)] pozitivní
quarantine [ˈkwɔːrəntiːn (AmE) / ˈkwɒrənˌtiːn (BrE)] karanténa, být v karanténě
recover [rɪˈkʌvər (AmE) / rɪˈkʌvə(r) (BrE)] zotavit se, uzdravit se, vzpamatovat se, znovu nabýt vědomí
recovery [rɪˈkʌvərɪ] zotavení, uzdravení, rekonvalescence
relief [rɪˈliːf] úleva
runny nose [ˈrʌnɪ nəʊz] rýma
sore [sɔːr (AmE) / sɔː(r) (BrE)] bolavý, bolestivý, podrážděný, bolavé místo
suffer from [ˈsʌfər frəm (AmE) / ˈsʌfə(r) frəm (BrE)] trpět (čím)
survive [sərˈvaɪv (AmE) / səˈvaɪv (BrE)] přežít
symptom [ˈsɪmptəm] příznak, symptom
treat [triːt] léčit, ošetřit, zacházet, jednat, chovat se
treatment [ˈtriːtmənt] léčení, ošetření, chování, zacházení
vaccine [vækˈsiːn (AmE) / ˈvæksiːn (BrE)] vakcína
vaccination [ˌvæksɪˈneɪʃən] očkování
virus [ˈvaɪrəs] vir(us)
weakness [ˈwiːknɪs] slabost, ochablost, bezmocnost, slabina

V příští části se dozvíte něco víc o zdravotní péči a taky o terminologii formalit, povinností, zákazů atd.

Know thy enemy and know yourself; in a hundred battles, you will never be defeated. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and of yourself, you are sure to be defeated in every battle.“ Sun Tzu

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>