Briefing na první školní den

Po větším (nebo u někoho menším) těšení je tu zase školní a školkový rok.

Už vám nejspíš trochu hrabe z toho, kde a co nakoupit, nahlásit, zařídit, zaplatit, a to jste nejspíš ještě od pančelky nedostali seznam „must have“ věcí, které musíte koupit ideálně hned, nejpozději do 7: 40 druhého dne ráno, ani o vteřinu později.

Nebojte, všude je to tak, sejdeme se ve stejné frontě ve „stationery“ 😊

Co asi tak budeme první školní den místo slavení shánět?

Definice jsem si vypůjčila ze skvělé stránky  Oxford Learner´s Dictionaries (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/), kterou vřele doporučuju i ve svých ebookách. Tam najdete vážně snad úplně všechno …

bag – taška / schoolbag – aktovka

BrE /’bæg/

AmE /’bæg/

a container made of cloth, leather, plastic or paper, used to carry things in, especially when going to school

calculator  – kalkulačka

BrE / ˈkælkjuleɪtə(r)/

AmE / ˈkælkjuleɪtər/

a small electronic device or piece of software for calculating with numbers

children briefcase – kufřík

BrE /ˈbriːfkeɪs/

AmE /ˈbriːfkeɪs/

a flat case used for carrying papers, crayons and other things for Art lessons

compass – kružítko

BrE /ˈkʌmpəs/

AmE /ˈkʌmpəs/

an instrument with two long thin parts joined together at the top, used for drawing circles and measuring distances on a map

crayon – voskovka, vosková pastelka

BrE /’kreɪən/

AmE /’kreɪɑ:n/

a coloured pencil or stick of soft coloured chalk or wax, used for drawing

eraser – guma

BrE / ɪˈreɪzə(r)/

AmE /ɪ’reɪsər/

(North American English) a small piece of rubber or a similar substance, used for removing pencil marks from paper

(British English – a rubber)

folder – složka, desky (na papíry apod.)

BrE /ˈfəʊldə(r)/

AmE /ˈfəʊldər/

a cover made of stiff card or plastic for holding loose papers, notebooks, etc.

glue – lepidlo

BrE /ɡluː/

AmE /ɡluː/

a sticky substance that is used for joining things together

gym shoes – sálová obuv, boty do tělocvičny

BrE /dʒɪm ˈʃuz/

AmE /dʒɪm ˈʃuz/

shoes that you wear for sports in a gym, usually with light-coloured soles

lunch box  – krabička na svačinu/oběd (do školy apod.)

BrE /ˈlʌntʃ bɒks/

AmE /ˈlʌntʃ bɑːks/

a container to hold a meal that you take away from home to eat

marker – fix

BrE /ˈmɑːkə(r)/

AmE /ˈmɑːrkər/

(British English also marker pen) a pen with a thick felt tip

notebook – zápisník, poznámkový blok

BrE /’nəʊtbʊk/

AmE /’noʊtbʊk/

a small book of plain paper for writing notes in

PE bag / gym bag – pytlík na tělocvik

BrE /ˌpiː ˈiː ‚bæg/

AmE /ˌpiː ˈiː ‚bæg/

a container made of cloth, used to carry gym shoes and clothes for PE lessons

pen  – pero

BrE /’pen/

AmE /’pen/

an instrument made of plastic or metal used for writing with ink

pencil – tužka

BrE /’pensl/

AmE /’pensl/

a narrow piece of wood, or a metal or plastic case, containing a black or coloured substance, used for drawing or writing

pencil case  – penál, pouzdro (na tužky)

BrE /’penslˌkeɪs/

AmE /’penslˌkeɪs/

a small bag, etc. for holding pencils, pens, etc.

ruler  – pravítko

BrE / ˈruːlə(r)/

AmE /’ru:lər/

a straight narrow piece of wood, plastic or metal, marked in centimetres, used for measuring or for drawing straight lines

scissors – nůžky

BrE / ˈsɪzəz/

AmE /’sɪzərz/

a tool for cutting paper or cloth that has two sharp blades (= cutting edges) with handles, joined together in the middle

sharpener – ořezávátko, brousek

BrE /ˈʃɑːpnə(r)/

AmE /’ʃɑ:rpnər/

a tool or machine that makes things (e.g. pencils) sharp

slippers – bačkory, přezůvky

BrE / ˈslɪpə(r)z/

AmE /’slipərz /

loose, soft shoes that you wear in the house

Co dalšího můžete ve škole potkat (aneb malá nadstavba)?

pracovní sešit – workbook

učebnice – coursebook

předmět – subject

přestávka – break

rozvrh – timetable

jídelna – canteen

spolužák – classmate

známka – grade

 

chovat se (slušně) – behave

docházka – attendance

chození za školu, záškoláctví – truancy

A jaké předměty se většinou učí?

Poznámka pod čarou, která tady není: školní předměty píšeme v angličtině s velkým písmenem na začátku slova.

angličtina – English

biologie – Biology

čeština – Czech

chemie – Chemistry

dějepis – History

ekonomie – Economics

francouzština – French

fyzika – Physics

hudební výchova – Music

informatika  – Computer science

matematika – Mathematics

němčina – German

občanská nauka – Civics

prvouka – těch variant jsem našla tolik, že si klidně vyberte sami 😊 (Basic) Science / Basic Studies / Elementary Teaching / Fundaments of Humanities and Sciences

ruština  – Russian

španělština – Spanish

tělesná výchova – PE

výtvarná výchova – Arts

zeměpis – Geography

 

A teď, milé maminky, můžete s klidným svědomím vypustit své miláčky do světa. Nebo taky ne, to je jen na vás 😊

Každopádně si užijte září, ať už s novými bačkůrkami, nebo bez!

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>