Cestování po ozdravovnách

Uděláme si takový malý kvíz. Co milujete na cestování?

  • Poznávání nových míst?
  • Seznamování se s novými lidmi?
  • Ochutnávání neobvyklých jídel?
  • Že se naučíte nové věci?
  • Nové zážitky? Možná trochu nepohodlí?
  • Změnu od domácí rutiny?

Pokud jste aspoň třikrát odpověděli ano, jste naprosto ideální adept na cestování. A když přidáte často nemocné dítě, doplňte si do minulé věty „…ideální adept na cestování po ozdravovnách“.

Ano, i to je určitý způsob cestování. Aspoň si to snažím namlouvat 😉

Nové místo, noví lidé, možná jiná kuchyně, než na kterou jste zvyklí. Díky procedurám se rozhodně naučíte dost nových dovedností. Zážitky a nepohodlí? Když se setká parta neznámých lidí z celé republiky na jednom místě, o zážitky a nepohodlí není nouze. Hlavně když na vás vyjde pokoj se sdílenou sociálkou 😊

A změna od domácí rutiny? Stoprocentně! S malými dětmi je prvních pár dnů nejspíš trochu očistec, než najdete svůj rytmus dne, ale se staršími dětmi je to skoro jako dovolená v hotelu – nevaříte, neuklízíte, o půldenní animační program se postarají doktoři a zdravotní sestry.

Ještě před půl rokem jsem si myslela, že ozdravovny patří do minulého režimu. Ale ne, vážení, tenhle svět je tu pořád s námi. Očividně i pro nás.

Pokud jste si tenhle druh dovolené ještě neužili, nejspíš netušíte, co obnáší. To vezmete partu nejvíc nemocných dětí z republiky a nacpete je na několik týdnů do jedné budovy. Pak už jen čekáte, co to udělá 😊 Mezitím se snažíte naučit prcky i sebe, jak o zdraví pečovat.

Jak to v reálu vypadá? Jako koncentrovaná středoškolská párty. Většina doprovázejících osob malých dětiček jsou matky, takže do dvou dnů jsou rozpárované kamarádky, které mají svůj zasedací pořádek v jídelně, herně i při procedurách. A už to jede: „Viděla jsi ji? Ta po ránu vypadá! Aspoň učesat se mohla“, „Zase byli v jídelně a ten bordel, co tam udělali a nechali“, „To jídlo je taaak hnusný, já to teda jíst nebudu. (vzápětí na syna) PEPÍKU, KOUKEJ TO SNÍST VŠECHNO! NECHCI PAK ZASE POSLOUCHAT, ŽE MÁŠ HLAD!! TO ANI NEZKOUŠEJ!!!“

Každopádně pro mě to byl skvělý pobyt. Nikde jinde jsem se tak nepobavila (uznávám, že na cizí účet) a nezažila tolik rozdílných náhledů na svět a výchovu. Tolik křiku, sprostých slov a cepování dětí jsem ještě nikdy neslyšela. Ale v podstatě to bylo fajn, žádné velké konflikty se nekonaly, lidé byli milí, i když pátý týden poněkud nakřápl i ty nejpevnější milé masky. Nejvyšší čas odjet!

Jestli byl pobyt co k čemu, se ukáže časem. Minimálně jsem si rozšířila obzory a naučila se pár nových věcí. Jako trénink mozku ideální, snad se časem projeví i zlepšení zdraví. Do té doby mám aspoň nové téma k debatování s přáteli.


A pokud by se téma hodilo i vám, mám pro vás stručný slovníček:

ozdravovna, léčebna, sanatorium – sanatorium, sanitarium (AmE) [ˌsænəˈtɔːrɪəm]

doprovodit, doprovázet – accompany [əˈkʌmpənɪ / əˈkʌmpnɪ]

harmonogram – schedule [ˈʃedjuːl (BrE) / ˈskedʒʊəl (AmE)]

herna – playroom [ˈpleɪˌruːm]

samoplátce – private patient / private payer [ˈpraɪvɪt ˈpeɪʃənt / ˈpeɪə]

sdílené sociální zařízení – shared sanitary facilities [ˈʃeəd ˈsænɪtərɪ fəˈsɪlɪtɪ:z]

zdravotní pojišťovna – health insurer [helθ ɪnˈʃʊərə]

 

procedura – procedure [prəˈsiːdʒə]

inhalace, vdechnutí, nádech – inhalation [ˌɪnhəˈleɪʃən]

klimatoterapie – climatotherapy [ˌklaɪmətəˈθerəpɪ]

konvička – neti pot [ˈnetɪ pɒt]

konvičkování – nasal saline irrigation [ˈneɪzəl ˈseɪlaɪn ˌɪrɪˈgeɪʃən]

rehabilitace – rehabilitation [ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən]

sauna – sauna [ˈsɔːnə]

vodoléčba – hydrotherapy [ˈhaɪdrəˌθerəpɪ] / water therapy [ˈwɔːtə ˈθerəpɪ]

 

diagnóza – diagnosis [ˌdaɪəgˈnəʊsɪs]

hlavní lékař/ka – chief doctor [tʃiːf ˈdɒktə]

imunita, odolnost – immunity [ɪˈmjuːnɪtɪ]

jídelníček, složení stravy, dieta – diet [ˈdaɪət]

léčení, lékařské ošetření, léčba – treatment (for sth) [ˈtriːtmənt]

nesnášenlivost, intolerance, netolerance – intolerance (of sth) [ɪnˈtɒlərəns]

nutriční specialista/ka – nutrition specialist [njuːˈtrɪʃən ˈspeʃəlɪst]

respirační, dýchací – respiratory [ˈrespərətərɪ or -trɪ]

zdravotní sestřička/bratr – nurse [nɜːs]

 

Moc vám přeju, ať je nepotřebujete!

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>