Mamiii, a víš jak anglicky říct …

Tuhle a tisíc podobných otázek (za hodinu) dostávám od staršího syna. A to jsem si kdysi myslela, že mám celkem slušnou slovní zásobu. Třeba i proto, že jsem 20 let strávila jako lektorka výukou angličtiny. To sice jo, ale učila jsem angličtinu obecnou, obchodní, trochu ovládám i takovou tu filozoficko-intelektuální, kterou jsem teda už hodně dlouho nevyužila.

Mamiii, a víš jak anglicky říct sopl? Míchačka? Dudek chocholatý? Bác? 

Tyhle otázky mě většinou ujistí v tom, že ať už jsem si kdysi o úrovni svých znalostí myslela cokoliv, můžu nad učebnicemi strávit klidně a vesele celý zbytek života. Teda pokud v některé učebnici najdu „bác“ a „sopl“ 😊 Jasně, že zájmy předškoláků jsou jiné, než co bude syna bavit za deset let, anebo co teď zajímá mě. Ale jedno zůstává. Že slov je tolik a znalostí tak málo. Aneb variace na „vím, že nic nevím“.

A protože jsem jako úzkostlivá a vždy připravená žena/matka vytvořila tahák zdarma pro mámy na cestách, aby se nemusely děsit, až dojde na nutnost zajít v zahraničí do nemocnice a domluvit se tam, sepsala jsem i tenhle článek jako malý bonus. Je o názvech doktorů a specialistů, doktorek a specialistek.

Samozřejmě že se domluvíte, i když řeknete, že sháníte „eye doctor“ nebo „ear doctor“. A teď si zkuste představit, nebo dokonce nahlas říct, jak byste se ptali na gynekologa? Na gastroenterologa? 😉

A teď ten jednodušší způsob:

allergist / immunologist [ˈælərdʒɪst (AmE)/ ˈælədʒɪst (BrE) / ˌɪmjuˈnɑːlədʒɪst (AmE) / ˌɪmjuˈnɒlədʒɪst (BrE)] alergolog / imunolog
anesthesiologist (AmE) / anaesthesiologist (BrE) [ˌænəsˌθiːziˈɑːlədʒɪst / ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst] anesteziolog
cardiologist [ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst (AmE) / ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst (BrE)] kardiolog
dentist [ˈdentɪst] zubař, dentista, zubní lékař
dermatologist [ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst (AmE) / ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst (BrE)] dermatolog
endocrinologist [ˌendəʊkrɪˈnɑːlədʒɪst (AmE) / ˌendəʊkrɪˈnɒlədʒɪst (BrE)] endokrinolog
family practitioner (also family doctor, GP, general practitioner, primary care physician) [ˌfæməli prækˈtɪʃənər (AmE) / ˌfæməli prækˈtɪʃənə (BrE)] (rodinný) praktický lékař
gastroenterologist [ˌgæstrəˈentərolədʒɪst] gastroenterolog
gynecologist (AmE) / gynaecologist (BrE) [ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒɪst / ˌɡaɪnəˈkɒlədʒɪst] gynekolog
hematologist (AmE) / haematologist (BrE) [ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst / ˌhiːməˈtɒlədʒɪst] hematolog
hygienist [haɪˈdʒiːnɪst] hygienik / hygienička
nephrologist [nɪˈfrɑːlədʒɪst AmE) / nɪˈfrɒlədʒɪst (BrE)] nefrolog
neurologist [nʊˈrɑːlədʒɪst (AmE) / njʊəˈrɒlədʒɪst (BrE)] neurolog
nurse [nɜːrs (AmE) / nɜːs (BrE)] sestra/bratr, ošetřovatel/ka
ophthalmologist [ˌɑːfθəˈmɑːlədʒɪst /ˌɑːpθəˈmɑːlədʒɪst (AmE) ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst /ˌɒpθælˈmɒlədʒɪst (BrE)] oční lékař
orthodontist [ˌɔːrθəˈdɑːntɪst (AmE) / ˌɔːθəˈdɒntɪst (BrE)] ortodontista
orthopedist (AmE) / orthopaedist (BrE) [ˌɔːrθəˈpiːdɪst (AmE) /ˌɔːθəˈpiːdɪst (BrE)] ortoped
otolaryngologist [ˌəʊtəʊlærɪŋˈɡɑːlədʒɪst (AmE) / ˌəʊtəʊlærɪŋˈɡɒlədʒɪst (BrE)] otolaryngolog (ORL)
pediatrician (AmE) / paediatrician (BrE) [ˌpiːdiəˈtrɪʃn] pediatr
psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst] psychiatr
radiologist [ˌreɪdiˈɑːlədʒɪst (AmE) / ˌreɪdiˈɒlədʒɪst (BrE)] radiolog
surgeon [ˈsɜːrdʒən (AmE) / ˈsɜːdʒən (BrE)] chirurg
urologist [jʊˈrɑːlədʒɪst (AmE) / jʊəˈrɒlədʒɪst (BrE)] urolog

Co dodat na konec? Že vám přeju, ať tyhle slovíčka potřebujete jen jako odpovědi na několik otázek z těch miliard, které vám vaše děti položí 😊

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů